ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., IČO: 25282174, DIČ: CZ25282174, se sídlem Na Brně 362, Hradec Králové, 500 06 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:
- adresa: Na Brně 362, Hradec Králové, 500 06
- email: hradecsobe@thhk.cz

JAKÉ ÚDAJE A PROČ JE SBÍRÁME

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů sbíráme vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, abychom vám mohli odpovědět na váš dotaz.

JAK DLOUHO ÚDAJE USCHOVÁVÁME

Vaše údaje uschováváme po dobu nutnou k vyřízení odpovědi na formulář, maximálně 30 dní.

NA CO MÁTE PRÁVO

- Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

- Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.

- Můžete požádat o ukončení zasílání e-mailových zpráv. Sami se pak můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.